هیچ شیری برای کودک بهتر از شیر مادر خودش نیست.

کودک حق دارد دوران شیرخواری را به طور طبیعی با بهره گیری از شیر مادر خودش سپری کند.

مادر حق دارد از احساس رضایت معنوی ناشی از شیر دادن و دیگر برکات آن بهره مند شوند.

یک دوره شیردهی کامل 24 ماه است.

شیرمادر به تنهایی  تامین کننده  آب و غذای کودک تا حدود سن 6 ماهگی است.

ابتلا به سرطان پستان، تخمدان، پوکی استخوان ، دیابت و شکستگی لگن، در زنانی که به فرزندانشان شیر می دهند کمتر است.

شیر مادر کمتر ایجاد حساسیت می کند و د خانواده هایی که یکی از اعضاء مبتلا به حساسیت هستند، حتما کودک باید با شیر مادر تغذیه شود.