محترم بودن، نتیجه یک عمر لیاقت اندوختن است.

 

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور
و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان

 

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود
به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست

 

فریب مشابهت روز و شب*ها را نخوریم

امروز، دیروز نیست
و فردا امروز نمی*شود

 

 

اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست
و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید

 

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست،مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن


مردی که نفس و مهر یک زن همراهی اش نمی کند، همواره خویشتن را می خراشد.

 

آموزگاری عشق است، چنین جایگاهی به دست غیر مباد.

 

تنها آغازها را باید جشن گرفت چرا که شیره جهان در رشد و زایندگی است.

 

در این جهان نیاز به دوست داشتن و  ستایش شدن  بیشتر از نیاز به نان است.

 

هر چه نور بیشتر باشد، سایه عمیق تر است.

 

کسی را که دوست داری، آزادش بگذار ، اگر قسمت تو باشد بر می گردد و گرنه بدان که از اول مال تو نبوده است.

 

غمگین نباشید چرا که خوشبختی شما می تواند از درون تلخ ترین روزهای زندگی شما زاده می شود.

 

در طول زندگیم هیچگاه از کسانی که همواره با نظر من موافق بودند چیزی نیاموختم.

 

عمل اندک و با دوام که بر پایه یقین باشد  در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است.

 

تو ثروتمند نیستی مگر آنکه چیزی داشته باشی که با پول نتوان خرید. 

 

خوشبختی تنها در علم نیست، بلکه در طریقه استفاده از آن است.

 

درباره آدم ها از سوالاتی که می پرسند، قضاوت کن نه از جوابهایی که می دهند.

دیگران آن زمان به ما نیشتر می زنند که ما را ناتوان می بینند.

 

در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید، زیرا به هر کس هرچه قسمت اوست می رسد.

 

قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید.

 

برای آن کس که ایمان دارد، نا ممکن وجود ندارد.


کارکنان کاری ندارند که به چه میزان اگاه است، مگر اینکه مطمئن باشند رهبر به فکر آنهاست، رهبری از قلب آغاز می شود نه از مغز.

 

آیا برای موفقیت گام های بلند برداشته اید؟ نمی توان از روی شکافی عظیم با دو پرش کوتاه پرید.

 

شوق و حرارت مدید بیش از قابلیت او موثر است.

 

مدیران اثر بخش در زمان حال زندگی می کنند، اما همیشه به فکر آنده هستند.

 

امکانات در هر حیطه کاری پنهان هستند و این شما هستید که باید آن ها را کشف کنید.

 

قیمت موضوع مهم نیست، کافی است کاری کنید که خریدار کالای شما را به بهای آن ترجیح دهد.

 

هیچ کس جز خودتان نمی تواند مانع شود که در کارتان جزء بهترین ها باشید.

 

این ذهن ماست که نگرش ما را شکل می دهد، شما همیشه نمی توانید اوضاع را کنترل کنید، ولی می توانید ذهن خود را تحت کنترل خود قرار دهید.

 

در صورتی که بدانی کارها را چگونه انجام دهی، انجام هر کاری آسان خواهد بود.

 

ما به افرادی که در ورود به عرصه " غیر ممکن" تخصص دارند نیاز داریم.

 

همواره از خود بپرسید:

آیا کارکنان واقعا باور دارند که وجود ارتباطات باز و صادقانه در واحدشان به موقعیت شغلی شان آسیب نخواهد رساند؟