دومین جشنواره آموزش های شهروندی
ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱۸  کلمات کلیدی:

قالب های شرکت در جشنواره برای هرگروه سنی:

الف. قالب های گروه سنی کودک (۵ تا ۱۱ ساله): خاطره نویسی ـ نقاشی
ب. قالب های گروه سنی نوجوان(۱۲ تا ۱۷ ساله): داستان کوتاه ـ عکاسی ـتصویربرداری
ج. قالب های گروه سنی بزرگسال (۱۸ سال به بالا):عکاسی ـ کاریکاتور ـپوسترآموزشی ـ ایده خلاقانه

قالب های ویژه محور زیبایی در شهر:

قالب هایی که با رنگ نارنجی مشخص شده اند، فقط در محور زیبایی در شهر پذیرفته می شوند و در سابر محور ها نمی توانند شرکت کنند.

الف. قالب های گروه سنی کودک (۵ تا ۱۱ ساله): خاطره نویسی ـ نقاشی- کاردستی
ب. قالب های گروه سنی نوجوان(۱۲ تا ۱۷ ساله): داستان کوتاه ـ عکاسی ـ نقاشی – پوسترآموزشی
ج. قالب های گروه سنی بزرگسال (۱۸ سال به بالا):عکاسی ـ کاریکاتور ـ پوسترآموزشی ـ ایده خلاقانه- نقاشی دیواری- آثار حجمی

محورها:

محیط زیست شهری

فرهنگ ترافیک

پسماند و پاکیزگی محله

فضای سبز شهری

حمل و نقل عمومی

آپارتمان نشینی

شهر و بحران های طبیعی

ایمنی و پیشگیری از حوادث شهری

سبک زندگی و الگوی مصرف

زیبایی در شهر

http://www.meshkat-teh.ir