خدمات دوستدار نوجوان چیست؟
ساعت ٦:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی:

طبق تعریف خدمات دوستدار نوجوان، خدمات در دسترسی هستند که فارغ از هر گونه تبعیض و بهشکلی قابل قبول، مناسب، جامع، موثر و کارآمد ارائه می شوند .........