روز جهانی بهداشت در سال 2014
ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۸  کلمات کلیدی: world health day ، بهداشت محیط ، مبارزه با بیماری ها ، روز جهانی بهداشت

موجودات کوچک ، تهدیدات بزرگ

ناقلین موجودات کوچک مانند پشه ها، حشرات، کنه ها و حلزون های آب شیرین،  هستند که می تواند بیماری ها را از فردی به فرد و جایی به جای دیگر منتقل کنند.آنها می توانند سلامت ما  را در خانه  و زمانی که ما سفر می کنیم در معرض خطر  قرار دهند. بسیج روز جهانی بهداشت 2014  به برخی از ناقلین اصلی و بیماری هایی  که می توانند ایجاد کنند و فعالیت هایی که ما همه می توانیم برای محافظت از خودمان  انجام دهیم تمرکز دارد.

منبع:سازمان جهانی بهداشت

ترجمه: فاطمه رحیمی