مطالبی درباره لیشمانیوز (سالک)
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱٤  کلمات کلیدی: world health day ، روز جهانی بهداشت ، مبارزه با بیماری ها ، بهداشت محیط

سه شکل اصلی لیشمانیوز وجود دارد:

احشایی (که اغلب به عنوان کالاآزار  و جدی ترین شکل از بیماری شناخته می شود)، پوستی (شایعترین)، و پوستی مخاطی.


 لیشمانیوز توسط نیش پشه خاکی  آلوده  به انگل لیشمانیا تک یاخته ای منتقل می گردد.


این بیماری بر فقیرترین مردم در این سیاره تاثیر می گذارد، و با سوء تغذیه، جابجایی جمعیت، مسکن نامناسب، سیستم ایمنیسازی ضعیف و کمبود منابع در ارتباط است.


 سالک با تغییرات محیطی مانند جنگل زدایی،  سدسازی، طرح های آبیاری و شهرنشینی در ارتباط است.


 هر ساله در جهان  1.3 میلیون مورد جدید ابتلا اتفاق افتاده و 20 هزار تا 30 هزار مرگ در اثر سالک رخ می دهد.

 

پیشگیری و کنترل

پیشگیری و کنترل لیشمانیوز نیازمند  ترکیبی از استراتژی های مداخله گرانه است زیرا  انتقال در یک سیستم بیولوژیک پیچیده شامل میزبان انسانی، انگل، ناقل پشه خاکی و در برخی موارد مخزن حیوانی رخ می دهد.

 

استراتژی های کلیدی آن عبارتند از :

تشخیص سریع و مدیریت موثر، شیوع این بیماری را کاهش می دهد و از ناتوانی و مرگ جلوگیری می کند. در حال حاضر  داروهای ضد لیشمانیایی ایمن و کم عارضه و بسیار موثر به ویژه برای احشایی وجود دارد  و و دسترسی به این داروها در حال بهبود است .


کنترل ناقلین به  کاهش یا قطع انتقال بیماری توسط پشه خاکی کنترل ، به ویژه در شرایط داخلی کمک می کند . روش کنترل شامل اسپری حشره کش ، استفاده از پشه بند آغشته به حشره کش ، مدیریت زیست محیطی و حفاظت شخصی است.


نظارت موثر بر بیماری ها مهم است .

تشخیص زودهنگام و درمان موارد در کاهش انتقال و نظارت بر گسترش و بار بیماری کمک می کند .

کنترل از میزبان مخزن پیچیده است و باید مطابق با وضعیت محلی طراحی شود.


بسیج اجتماعی و تقویت مشارکت ها :بسیج و آموزشجامعه با مداخلات تغییر رفتار موثر با استراتژی های ارتباطی به صورت محلی

مشارکت و همکاری با دست اندرکاران مختلف و دیگر برنامه های کنترل بیماری های منتقله در سطوح مختلف مهم است.

 

منبع: سازمان جهانی بهداشت

مترجم: فاطمه رحیمی