کلیپ بحران پیری

سوال بسیاری از ما :

چرا سیاست های بهداشت باروری عوض شده و افراد به داشتن فرزند بیشتر با وجود مشکلات اقتصادی زیاد و کاهش کیفیت زندگی تشویق می شوند؟

 

کلیپ زیر را ببینید:

http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=24604

/ 0 نظر / 34 بازدید