هفته ملی سلامت مردان ایرانی( سما)- سال 92

هفته اول اسفندماه سال 1392

"سوانح و حوادث ؛ در کمین سلامت مردان "

تاریخ

عناوین روزها

1/12/92

سلامت مردان و آسیب های دستگاه تناسلی ادراری ناشی از حوادث

2/12/92

سلامت مردان و پیاده روی ایمن

3/12/92

سلامت مردان و رعایت ایمنی در محیط کار

4/12/92

سلامت مردان و رعایت ایمنی در محیط زندگی

5/12/92

سلامت مردان و ایمنی راهها

6/12/92

سلامت مردان و ایمنی در رفتار(حذف رفتارهای پر خطر)

7/12/92

سلامت مردان و رعایت ایمنی در رانندگی

/ 0 نظر / 36 بازدید