/ 2 نظر / 35 بازدید
مدرسه سلامت

به سان رود... که در نشیب دره.. سر به سنگ می زند... رونده باش... امید هیچ معجزی ز مرده نیست... زنده باش...

ارمغان سلامتی

جاده زندگی نباید صاف و مستقیم باشد وگرنه خوابمان می گیرد پیچ ها و دست اندازها ، نعمت اند